Bal u Mieszka I.

Zwykły wpis

Dziś byliśmy na balu u księcia Mieszka I. Świętowaliśmy przyjęcie przez niego chrztu, dzięki któremu m.in. wzmocniliśmy pozycję Polski na tle innych krajów Europejskich, aby  nie stać się łupem dla innych państw, które były już schrystianizowane i tworzyły chrześcijańską wspólnotę.
Najpierw królewny i królewicze zasiedli do uczty, a potem cieszyli się tańcem dworskim.Śmiechu było co niemiara, a wszystkie najważniejsze fakty historyczne tego wydarzenia nie zostaną zapomniane.