Konstytucja gromady

Zwykły wpis

Rozmawiając o naszych świętach majowych każda szóstka sporządziła swoją konstytucję szóstkową.
Utrwaliliśmy w ten sposób mnóstwo wiadomości zasadach działania  naszej gromady, obowiązujących nas przepisach.