I pomoc w pigułce.

Zwykły wpis

Aby wypoczynek zimowy stał się bezpieczny, zuchy powtórzyły zasady udzielania I pomocy. Przypomnieliśmy sobie sposoby postępowania podczas omdleń, prawidłowego prowadzenia rozmowy ze służbą ratunkową oraz układania osoby poszkodowanej w pozycji bocznej ustalonej.